Official Fan Club Shijiazhuang

President: Xiao Lyu

Contact Person: Xiao Lyu

Headquarter: Building 7, Fengshangshuijun, No.11 Fanghua Road, Yuhua District, Shijiazhuang, China

Contact the Fan Club

Send