Official Fan Club Hong Kong

President: Wong Chi Him

Contact Person: Chiu Lim Pang

Headquarter: Room 1208, Ching Wo House, Tsz Ching Estate, Tsz Wan Shan, Hong Kong, Hong Kong, SAR of China

Contact the Fan Club

Send