Official Fan Club Giappone

President: Yujin Yamada

Contact Person: Osanai Yugo

Headquarter: 1911-3-2F, Noborito, Tama-Ku, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture, Japan

Contact the Fan Club

Send