Official Fan Club Nanjing

President: Di Wang

Contact Person: Di Wang

Headquarter: Yinchun West Road, 210038 Nanjing, China

进球者

Send