ingresso sede

COVID-19 | 基耶利尼康复

SHARE
COVID-19 | 基耶利尼康复
COVID-19 | 基耶利尼康复
COVID-19 | 基耶利尼康复

基耶利尼进行了 Covid-19检测,检测结果为阴性。球员已康复,并结束隔离状态,他将于当地时间星期六归队。 ​​​​

相关栏目