sara gama

伤病情况更新 | Sara Gama

SHARE
伤病情况更新 | Sara Gama
伤病情况更新 | Sara Gama
伤病情况更新 | Sara Gama

Sara Gama在与恩波利的比赛中受伤,在接受J | Medical的进一步检查之后,发现右腿肌肉产生了一级损伤。

目前,她已经开始了康复计划。

相关栏目