Official Fan Club Hong Kong 1897

President: Wing Yin Siao

Contact Person: Wing Yin Siao

Headquarter: 8/F, Siu On Plaza, 482 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong, SAR of China

Contacta con el club de fans

Send