Official Fan Club Shanghai 1897

President: Gu Jie

Contact Person: Gu Jie

Headquarter: 208, Building 6, No. 2, Gaoxiong Road, Shanghai, China

Kontak Fan Club

Send