Official Fan Club Beijing

President: Dongpeng Ren

Contact Person: Zixin Li

Headquarter: 33 Xi Da Qiao Lu, Miyun District, Beijing, China

Official Fan Club Beijing

Contato com o fã clube

Send