Official Fan Club Fuzhou

President: Zhou Kerong

Contact Person: Zhou Kerong

Headquarter: Qixingjiayu 812, Gulou district, Jingda road 113#, Fuzhou, China

Contato com o fã clube

Send